2012-10-27

Müze Çeşitleri


Müzenin ana tanımı bağlı olduğu idari birime, bölgesel özelliğine, işlevsel yapısına veya koleksiyon çeşidine göre değişmez. Ancak aşağıdaki alt başlıklarla müze çeşitleri ve tanımlamaları yapılabilinir (Atagök, Tomur ve Diğerleri (1999), Yeniden Müzeciliği Düşünmek, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul):

1. Koleksiyonlarına Göre Müzeler
· Genel Müzeler
· Arkeoloji müzeleri
· Sanat müzeleri
· Tarih müzeleri
· Doğa tarihi müzeleri
· Etnografya müzeleri
· Jeoloji müzeleri
· Bilim müzeleri
· Askeri müzeler
· Endüstri müzeleri
· Ulaşım müzeleri
· Anı müzeleri

2. Bağlı Bulundukları İdari Birime Göre Müzeler
· Devlet müzeleri
· Yerel yönetim müzeleri
· Üniversite müzeleri
· Askeri müzeler
· Bağımsız veya özel müzeler
· Ticari kuruluş müzeler

3. Hitap Ettikleri Kitleye Göre Müzeler
· Eğitici Müzeler
· Uzmanlaşmış müzeler
· Genel toplum müzeleridir

4. Hizmet Ettikleri Bölgeye Göre Müzeler
· Ulusal Müzeler
· Bölgesel Müzeler
· Yerel Müzeler
· Kent Müzeleri

5. Koleksiyonlarını Sergileme Yöntemlerine Göre Müzeler
· Geleneksel Müzeler
· Açık Hava Müzeleri
· Anıt Müzeler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder